Tài nguyên được hỗ trợ

Không cần cài đặt phần mềm khác hoặc tìm kiếm một dịch vụ trực tuyến để tải xuống video nữa.

Đây là Videos4.net! Nó giúp tải xuống video trực tuyến, chương trình truyền hình hoặc trò chơi thể thao từ nhiều trang web, bằng cách chỉ cần nhập URL của video và nhấp vào Tải xuống.

Chất lượng video nào được hỗ trợ?

Hầu hết các video đều có định dạng MP4 và SD, HD, FullHD, 2K, 4K. Chất lượng tùy thuộc vào tệp tải lên. Nếu tác giả tải lên ở định dạng 1080p, video YouTube có thể được lưu với chất lượng tương tự.

Trình tải xuống này hoạt động với những trình duyệt nào?

Trình tải xuống tất cả video trực tuyến của chúng tôi hoạt động với: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera và tất cả các trình duyệt dựa trên Chromium.